Nepali Hymn

Aja Ji Uthe Yeshu


१. आज जीई उठे येशू नै, हल्लेलुयाह, हाम्रो बडा दिनमा, जय हल्लेलुयाह,
जसले क्रूसमा दिए प्राण, हल्लेलुयाह, हाम्रो लागि गरे त्राण हल्लेलुयाह


२. गाऔं धन्यवादको गान हल्लेलुयाह, स्वर्गको राजा ख्रीष्टको मान हल्लेलुयाह,
क्रूस चिहानको बोके भार, हल्लेलुयाह, उनको बाटो छ उद्धार, हल्लेलुयाह


३. सहे उनले दुःख नै, हल्लेलुयाह, मलाई मुक्ति दिनलाई हल्लेलुयाह,
अब स्वर्गमा राजा भई, हल्लेलुयाह, दूतले गाउँछन् उनको, जय हल्लेलुयाह

 


Aaw Sabai Bishwasi


१. आऊ सबै विश्वासी, आनन्द गर्दै आऊ,
आऊ सबैजना मिली बेथलेहेममा
जगत्‌को त्राता बालक भए हेर
(आऊ भजन गर्दै पुजौँ) (३) ख्रीष्ट प्रभुलाई


२. हे वचन सनातन, परमेश्वरको पुत्र,
प्रभु येशू हुन्‌ ख्रीष्ट इम्मानुएल
कन्याको गर्भदेखि मान्छे जन्मेको
(आऊ भजन गर्दै पुजौँ) (३) ख्रीष्ट प्रभुलाई


३. हे सब स्वर्गदूत हो, जयजयकार गर्नू
परमेश्वरलाई होस्‌ स्वर्गमा धन्यवाद पृथ्वीमा कुशल मान्छेहरूमा मिलाप
(आऊ भजन गर्दै पुजौँ) (३) ख्रीष्ट प्रभुलाई


४. आमिन्‌ प्रभु धन्य हाम्रो लागि जन्मे
येशू सदा तपाईंको नाम पुजिओस्‌
ईश्वरको वचन अब देही भएको
(आऊ भजन गर्दै पुजौँ) (३) ख्रीष्ट प्रभुलाई

 


Duniya Ramaw


दुनियाँ रमाऊ र ग्रहण गर
ख्रीष्ट प्रभु राजालाई,
हर मनमा होस्, उहाँलाई घर
संसार गरोस् बढ़ाइ
संसार गरोस् बढ़ाइ
संसार, संसार, गरोस् बढ़ाइ


दुनियाँको ज्योति उनै हुन्,
पाप क्षमा दिनेछन्
उनले हाम्रा सबै दु:ख दूर गर्नछन्
र आशिष् दिनेछन्
र आशिष् दिनेछन्
र आशिष्, र आशिष्, दिनेछन्


खुशी मनाऊ, ख्रीष्ट राजा हुन्
साब जन र सबै प्रण
समुद्र र पहाड़ र खोला र मैदान
गाऊ स्तुतिको गीतगान
गाऊ स्तुतिको गीतगान
गाऊ स्तुति, गाऊ स्तुतिको गीतगान


उनले विश्‍वास र दयाले
राज्यलाई फैलाउँदछन्
आफ्नो दृढ़ सत्य विभवका बाटोले
अमोल प्रेम गर्दछ
अमोल प्रेम गर्दछ
अमोल, अमोल प्रेम गर्दछन्