Swedish Hymn K-Z

Klippa du som brast för mig


1.Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet, som går fram
från ditt hjärta, o Guds Lamm,
blive mig en dubbel bot
emot synd och lagens hot.


2.Med min fromma möda jag
aldrig fylla kan din lag.
Bleve jag i nit ej matt,
gräte jag båd dag och natt,
syndens fläckar stå dock kvar.
Blott i dig jag frälsning har.


3.Intet kan jag giva dig.
Till ditt kors jag sluter mig,
naken dig om kläder ber,
hjälplös upp till nåden ser.
I din livsvåg låt mig tvås,
Herre, annars jag förgås.


4.Vid vart flyktigt andedrag
och när jag skall dö en dag,
när till okänt land jag går,
när inför din dom jag står:
Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.

 


Kom Jesus, kom Immanuel


Kom Jesus, kom Immanuel,
ur fångenskapen lös var själ.
Ge nu varje syndens slav
den frihet du åt Israel gav:


Refr
Var glad, var glad!
Immanuel
ger frihet åt var bunden själ.


O kom, o kom, allsmäktig Gud,
som när du gav oss dina bud
i eld och moln på Sinai.
Kom nu och gör den fångne fri,


Du som har nyckeln i din hand
till dödens och till livets land,
du låser opp, och öppen står
den värld där inget ont oss når.


Kom, lossa med din stav av järn
all Satans makt och bli vårt värn,
kom lyft ditt folk ur gravens djup
in i ditt rikes segerljus.


Lys morgonstjärna Gud har tänt,
o, kom till oss, kom, Guds advent,
förjaga mörkret tills vi ser
en värld där, GUd, din vilja sker.

 


Led milda ljus


Led milda ljus, i dunkel dimfylld värld
Led du mig fram
Mörk natten är, långt från mitt hem min färd
Led du mig fram
Styr du min fot. Min fjärran framtids stig
jag vill ej se, ett steg är nog för mig


Ej alltid, Herre, var min bön att du mig ledde fram
Jag ville se och välja själv
Men nu; led du mig fram
Stolt av min kraft jag njöt på farligt spår
Av stundens glans
Glöm bort de gångna år


Din kraft dock bar och framgent bära skall
Om du blott styr
Hän över hed och stup och forsars fall
tills natten flyr
och dina änglar ler i morgonskyn
som förr en gång de log i banets syn