Vietnamese Hymn A-L

Ánh Sáng Thế Giới


1. Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus;
Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus.


ĐK :
Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng,
Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng,
Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng,
Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.


2. Phàm ai trong Cứu Chúa tâm thần không còn tăm tối,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus;
Hằng đi trong ánh sáng do Ngài đem đường đưa lối,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus.


3. Kìa ai trong tối mắt linh bị mây tội che áng,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus.
Vì Chiên Con chiếu sáng kim thành muôn đời quang đãng,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus.


4. Ngài cho hay thánh quốc không cần mặt trời soi sáng,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus;
Vì Chiên Con chiếu sáng kinh thành muôn đời quang đãng,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus

 


BÀI CA MÁNG CỎ


Chúa Thánh giáng sinh nơi máng chiên cô đơn nghèo nàn.
Ngàn vì sao nhìn vào chốn Giê-xu nằm tăm tối.
Cứu Chúa Giê-xu ơi! Cớ sao sinh nơi đê hèn.
Từ chốn thiên đàng cao Giê-xu xuống trần vì con.


Những tiếng chiên kêu vang khiến Vua Giê-xu mỉm cười.
Ngoài trời muôn vàn lời hát ca vang mừng Con Thánh
Cứu Chúa Giê-xu ơi! Máng rơm khô xưa Ngài nằm
Là chính tâm hồn con cúi xin rước Ngài giờ đây.


Cứu Chúa Giê-xu ơi! Chúng con đang mong chờ Ngài.
Mời Ngài vui lòng vào chính nơi tâm hồn khao khát.
Cứu Chúa Giê-xu ơi! Mến yêu con muôn đời,
Và dắt đưa đường con trước khi bước vào thiên cung.

 


Bài Cầu Nguyện Chung


Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Danh Cha được thánh;
Nước Cha được đến;
Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!
Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men!!!