Danish Hymn

Dejlig er Jorden


Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!


Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.


Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er i dag en frelser fød!

 


Engle fra Guds høje himmel


Engle fra Guds høje himmel er med jubelsang sendt ud,
Daler ned som snefnugsvrimmel med vor Herres sendebud:


Refrain:
Gloria, in excelsis Deo!
Gloria, in excelsis Deo!


Hører det i slot og hytte: Håbet Gud for os har tændt
Håb om frelse, lad os lytte, Jesus Kristus har han sendt:


Tænd da fri en alterkærte, engle lover på hans ord,
Fred til hvert uroligt hjerte, fred i Jesu navn på jord:

 


Fremad, Herrens stridsmænd


1. Fremad, Herrens stridsmænd; ud til kamp og sejr,
Jesu kors og fane er i jeres lejr.
Kristus selv, vor Herre, først mod fjenden går.
Israels kæmper trofast om hans banner står.


Chorus
Fremad, Herrens stridsmænd;
ud til kamp og sejr,
Jesu kors og fane er i jeres lejr.


2. Når basunen lyder, flygter mørkets hær,
derfor Zions kæmper, kun frimodig vær;
helved’s grundvold ryster ved vort frydeskrig,
højlydt lad os synge til vor Herres pris.


3. Som en mægtig styrke frem Guds rige går,
andagtsfuldt vi følger i vor Herres spor.
Vi er ikke delte, alle er som et,
samme tro og lære, samme håb og ret.


4. Kom da, folkestammer, slutter med os trop,
glad lad sangen lyde frit mod himlen op.
Med opløftet pande går vi frejdigt frem,
til vor Mester byder os at komme hjem.