Filipino Hymn A-J

Aawitin Dakilang Pag-aaly


Aawitin ko’ng daki lang
Pag-aalay ni Jesus;
L’walhati’y Kanyang iniwan
Upang mamatay sa krus.


Refrain
Tunay na ‘king aawitin
Alay nu Jesus sa ‘kin,
K’sa mang aawit ng h’nirang,
Sa may dagat na kristal.


Naligaw ngunit nahanap,
At nakita ni Jesus.
Ng Kanyang bisig niyakap,
Sa poder N’ya’y ki nuokop.


Sugat ko ay ni lunasan,
Gumaling na kay Jesus.
Ati’y na sa ka dili man;
Lumaya na ngang lubos


Mga araw ng kadilima’t,
Lungkot man ay du malaw;
Ngunit ang Kanyang presen sya’t
Ang kamay gumagabay.

 


Aba! Aking Manunubos


Aba! Aking Manunubos
Dugo N’ya’y bumuhos?
Para sa tuladkong uod,
Pinako S’ya sa Krus?


Para sa ‘king mga sala
Umako ng dusa?
Kamangha-manghang biyaya!
Pagsintang dakila


Araw wari ay nagkubli
Tinago’ng l’walhati;
Nang Manlilikha’y pumanaw;
Sa sala’y namatay


O ang aking kahihiyan
Nang Krus mapagmasdan;
O puspos ng pasalamat;
Luha’y di maampat.


Ngunit di ma-tutumbasan
Pag-ibig kong utang;
Naririto sinusuko
Sa ‘Yo aking puso

 


Ako Ay Ilapit


1. Ako ay Ilapit , Dios sa Iyo;
Kahit maging Krus man, Babathin ko,
Kaya’t inaawit, Ilapit Mo ako,


Refrain
Ako ay ilapit, Dios sa Iyo.


2.Katuklad ko’y gala , Sa karimlan,
Nang humiga’ybato, Ang inunan;
Napangarap ko rin, Sa Dios ko’y ipisan,


3. Sa langit ang hagdan Ay nanalas,
Na dinaanan ng Sugong tapat;
At aking sinabing Sa Dios ko’y ilapit,


4.Naidlip kong isip Nang magising,
Ang aking hinagpis Di na pansin,
Sa ningas ng nais Sa Dios ko’y mapiling,