Swedish Gospel Song

Än En Gång


Jesus Krist
Jag tänker på det offer
När Du dog för mig
Och utgav dig själv
Livet som
Du gav mig är helt ofattbart
Åter jag vidrörs av Dig
Åter jag vidrörs av Dig


Chorus
Än en gång så ser jag till
Det kors där Du dog
Jag ödmjukas av nåden, ja
Förkrossad jag står
Än en gång jag tackar Dig
Än en gång jag ger Dig mitt liv


Ser Dig nu
Som upphöjd över allt
Du är konungars konung
Jag böjer mig ner
Inför Dig, förundrad
Över frälsningen
Ger jag min hyllning till Dig
Jag ger min hyllning till Dig


Bridge
Jag tackar för Ditt kors
Jag tackar för Ditt kors
Jag tackar för Ditt kors
Jesus

 


Dra Mig Nära Dig


Dra mig nära Dig
Låt mig aldrig gå
Jag lägger ner allt för Dig
Du säger mig: jag är din vän


Du är mitt begär
Du och endast Du
Ingen har en famn som Du
Där jag kan vila tryggt just nu
Hjälp mig hitta fram
För mig hem igen


Chorus
Du är mitt allt
Du är vad jag behöver
Du är mitt allt
Jag vill va´ nära Dig

 


Gud, Jag Lyfter Upp Ditt Namn


Gud, jag lyfter upp ditt namn
Jag vill sjunga om din kärlek
Jag är glad att du är min
Glad att du kom till vår frälsning


Chorus
Du kom från himlen hit ner
Att ge nytt liv
Ifrån jorden till ett kors
Att ta min skuld
Ifrån korset till en grav
Och från graven till ditt hem
Gud, jag lyfter upp ditt namn