Swedish Hymn A-J

Ack, gör min frälsare sitt blod


1.Ack, gör min frälsare sitt blod,
Min konung, vart han död,
Gav han sig ut, så ren och god,
Att frälsa mig ur nöd?


Refräng:
Hjälp, Jesus, då mig bli därvid
Att troget tjäna dig,
Och när du dömer världen vid,
O Herre, tänk på mig


2.När du så pintes, bad och grät,
Var det för mina brott?
O under av barmhärtighet!
O kärlek utan mått!


3.Ej under då, att solens sken
I mörker bytte sig,
När himlens konung, hög och ren,
På korset dog för mig.


4.Väl må jag tacksam falla ner,
Väl må i salig skam
Mitt öga gråta, när jag ser
Din bild på korsets stam.


5.Dock sorgens tår ej gälda kan
Den skuld, vari jag står,
Så tag mig själv, o Herre an,
Jag ingenting förmår.

 


Ack, saliga hem hos vår Gud


1.Ack saliga hem hos vår Gud,
Där den levande älv rinner fram,
Där de frälsta i skinande skrud
Böja knä för det slaktade Lamm!
Hos vår Gud, Hos vår Gud,
Ack, saliga hem hos vår Gud!


2.Ack, tänk, vilken skara hos Gud
Utav vänner, som slutar sin färd,
Och som nu höja segrande ljud
I sitt hem i den himmelska värld!
Hos vår Gud, Hos vår Gud,
Ack, tänk, vilken skara hos Gud!


3.Där har jag min Jesus hos Gud
Och de kära som re’n hunnit hamn.
O, så vill jag som längtande brud
Skynda dit till min frälsares famn!
Hos vår Gud, Hos vår Gud,
Där har jag min Jesus hos Gud!


4.Och snart är jag hemma hos Gud,
Ty min vandring är nära sitt slut.
Många kära mig vänta hos Gud,
Som sitt mål hava hunnit förut.
Hos vår Gud, Hos vår Gud,
Ack, snart är jag hemma hos Gud!

 


Änglarnas julsång

 


Ära ske Hans Namn


När invid korset jag böjde mig,
Ropande: Jesus, förbarma dig!
Han i sin kärlek då frälste mig.
Ära ske hans namn!


Kör
Ära ske hans namn!
Ära ske hans namn!
Han i sin kärlek då frälste mig.
Ära ske hans namn!


Synernas börda han lyfte av.
Frihet och glädje han åt mig gav.
Nu jag min tillflykt Vid korset har.
Ära ske hans namn!


Kom till den källan,o, kom i dag.
Frälsarens kärlek av nåd mottag.
Han ger dig styrka När du är svag.
Ära ske hans namn!