Afrikaans Hymn

As Hy weer kom


1. As Hy weer kom, as Hy weer kom,
kom haal Hy sy kinders;
al sy kinders, wat in Hom glo
om by Hom te wees.


Ref
Ja, ons wag op die Here,
en ons sing tot sy ere.
Ja, Hy kom weer verseker
om ons te kom haal.


2. By die Vader, by die Vader,
maak Hy vir ons woonplek;
sodat almal wat in Hom glo
ook by Hom kan wees.


3. Hy’s die Weg en Hy’s die Waarheid,
die Lewe vir elkeen;
sodat almal wat in Hom glo
vir ewig sal leef!

 


Eng’le van die Glorieryke


Eng’le van die Glorieryke sweef nou oor die aarde heen;
Bring aan Jesus hulde blyke, sy geboorte glans verleen.


Ref
Loof, loof die Heer,(O, loof Hom)
Loof, o, loof die Heer,(O, loof Hom, loof die Heer) In die hoogste hemel.


Herders in die velde blywend, waar jul waak selfs deur die nag,
God is nou aan mens verkynend, deur die Kind word lig gebrag.


Hy word nou as Kind genader, dog sal Hy die troon bestyg,
Hy sal nasies wyd vergader; elke knie sal voor Hom buig.

 


Gaan My Nie Verby, o Heiland


1. Gaan my nie verby, o heiland,
Gaan my nie verby!
Wyl u ander seën, heiland,
Seën nou ook my!


Koor:
Jesus heiland, wees my nou naby,
Wyl u ander seën, heiland,
Seën nou ook my!


2. Voor u troon gekniel, o heiland,
Bid ek in geloof;
Hoor my sugte en gebede,
Ondanks swak geloof!


3. Op u soenbloed pleit ek, heiland
Wees my hulp en steun!
Wees my voorspraak en my midd’laar,
Hoor my, o gods seun!


4. U skenk lig en vreugde, heiland,
U, my troos geheel;
In die hemel en op aarde
Bly u steeds my deel!