Polish Gospel Song

Bóg jest Dobry


Zwrotka 1:
Stańmy
Razem wszyscy
Obcy, bliscy
On łączy nas
Dzieci
Narodów świata
Jak siostry, bracia
Bóg Ojcem nam


Refren:
Miej pokój w swoim sercu
Podnieś w górę wzrok
I zła się nie bój
Prostej prawdy trzymaj się
Bóg nad życie pokochał cię
Więc śmiało stawiaj każdy krok
Pamiętaj, kto jest siłą twą


Zwrotka 2:
Jezus
Nasz wybawca
Odkupieniem
Jest Jego krew
Jezus
Światło świata
Przyjacielem
I Królem jest


Bridge:
Nasz głos
Aż do nieba
Niech unosi się
Z połączonych serc
Cała ziemia
To, co żyje
Niech zaśpiewa też
Bóg jest dobry
On zbawił świat
On kocha nas
Tym Bogiem Jezus

 


Chcę wywyższać imię Twe


Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić


Chorus
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe

 


Chrystus Wystarczy Mi


Zwrotka 1
Chrystus to mój Pan i tylko Jego wielbię
Choćby wszystko dał mi świat, tylko w Bogu szczęście mam
Przez wsz ystkie dni, chcę śpiewać Ci, nie cofnę się zbaw iłeś mnie.


Refren
Chrystus wystarczy mi, Chystus wystarczy mi
Wszystko czego chcę jest w Tobie, Wszystko czego chcę


Zwrotka 2
Chrystus wszystkim jest Zbawieniem i radością
A nadzieja spełni się Bo niebo to nasz dom
Przez wszystkie dni chcę śpiewać Ci Ty jesteś Tym którego uwielbiam.


Przejście
Postano wiłem, iść za Jezu -sem, nie cofnę się, nie cofnę się
Postano wiłem, iść za Jezu -sem, nie cofnę się, nie cofnę się
Ten świat jest za mną a krzyż przede mną, nie cofnę się nie cofnę się.
Ten świat jest za mną a krzyż przede mną, nie cofnę się,nie cofnę się.