Filipino Gospel Song

Aming Pinupuri


Aming pinupuri, Ikaw aming Hari, O Diyos
Ika’y laging
Aming pupurihin, Pangalang Banal
Ay aming sasambahin


Koro
Ikaw aming Diyos, maghahari kailan pa man
Mga nilikha’y, magalak sa Iyong Ngalan
Aming pinupuri, Ikaw aming Hari, Jesus

 


Biyayang Dakila


Ang pumapawi ng Kadiliman Ay may Pag-ibig
Na walang hangganan
Hari ng Hari Hari ng Luwalhati
Nagsusumamo ang sandaigdigan
Manghang-mangha sa Kapangyarihan
Hari ng Hari Hari ng Luwalhati


Chorus
Biyayang Dakila Wagas na Pagsinta
Aking Kasalanan Iyong pinawi na
Ikaw ay namatay para saking buhay
O Kristo, ang aking awit Ay para lang Sa’yo


Sa kaguluhan nagpapalaya Kumukupkop ng mga ulila
Hari ng Hari Sayo’ng Luwalhati
Ang namumuno ng sandaigdigan May katapatan at katarungan
Hari ng Hari Hari ng Luwalhati


Bridge
Kordero na karapat-dapat
Nag-iisang Haring tagumpay sa lahat
Kordero na karapat-dapat
Purihin! Purihin! Purihin na!

 


Dakila Ang Dios


Verse 1:
Ika’y isang hari
Aming tinatangi
Lahat ay magbunyi
Lahat ay magpuri
Sa taglay mong ning-ning
At kaliwanagan
Dilim ay nagtago
Dilim ay naglaho


Chorus
Diyos ay dakila
Halina’t umawit sa kanya
At makita ng lahat
Na Diyos ay dakila


Verse 2:
Namamalagi ka
Sa lahat ng panahon
Ikaw ang simula
At ang katapusan
Tatlo bilang isa
Espiritu, Anak at Ama
Magbabalik muli
Kordero at hari


Bridge
Nagiisa ang ngalan mo
Ang papuri ko sayo
Kadakilaan mo ang awit
Ng puso(x2)

https://youtu.be/dmbNanooYuc