Dutch Hymn A-I

Bewijst Nu Eer Aan Jezus’ Naam(Coronation)


Bewijst nu eer aan Jezus’ naam
En buigt u voor Hem neer.
Aanbidt Hem met de engelen saam,
En kroont Hem, hoogste Heer.
Aanbidt Hem met de engelen saam,
En kroont Hem, hoogste Heer.


Met Israël apart gezet,
Zijn wij geen slaven meer.
Aanbidt Hem die ons heeft gered
En kroont Hem, hoogste Heer.
Aanbidt hem die ons heeft gered
En kroont Hem, hoogste Heer.


Als eens de wereld buigt voor Hem
bewijst zijn volk Hem eer.
Een machtig koor verheft de stem,
En kroont Hem, hoogste Heer.
Een machtig koor verheft de stem,
En kroont hem, hoogste Heer.

 


Blaas de bazuin


Jubel het uit, de Heer is hier.
Ontvang het Koningskind.
Als Redder van de aarde
Geeft Hij het leven waardig.
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel, Dus hemel en aarde, zingt .


Blaas de bazuin, de loftrompet
en richt hoog op uw hoofd.
De toekomst staat in deze ster,
nu is de vrede niet meer ver.
De dag die God belooft,
de dag die God belooft.
Hosanna, de dag die God belooft.


Blaas de bazuin en sla de trom
en roep: Victoria!
Geen leven is nu zonder zin.
Gegeven is: een nieuw begin.
O, zing halleluja.
O, zing halleluja.
Hosanna, o zing, halleluja.

 Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!


k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!


Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt.
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf waar uw eer?
Meer dan overwinnaar blijf ik in den Heer!


Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!