Czechoslovak Hymn

Aký priateľ je náš Ježiš


1. Aký priateľ je pán Ježiš! Za náš hriech mrel na kríži,
Šťastný, kto sa v Jeho mene k trónu slávy priblíži.
Často pokoj pravý stráca duša strachom zmietaná,
Lebo neprináša všetko na modlitbách pred pána.


2. Keď sme skúškach postaveni, musíme viesť mnohý boj,
V modlitbe vyznať smieme a on stíši nepokoj
Kde je pristeľ jemu rovný, čo by s nami znášal bôľ?
Poďme s prosbou k jeho nohám, aby slávne pomohol.


3. Keď sme slabí, obťažení bremenami starostí,
V ňom je naše útočište, len on z biedy vyprostí.
Keď náš ľudská stihne zrada, on je verným priateľom.
Kto sa k nemu s vierou vinie, odpočinok nájde v ňom.

 


Andělský chór shůry zní


Andělský chór shůry zní,
láska klíčí v údolích.
V přítmí chléva dítě spí,
k zápraží se snáší sníh.


Chorus
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.


Bílou plání plášť mu vlál,
zkřehlým rtům vzal vítr hlas.
Horský poutník kráčí dál,
nevnímá, jak štípe mráz.


Andělský chór shůry zní,
aby každý uslyšel:
Poblíž města Betléma
narodil se Spasitel.

 


Blíž k tobě, Bože můj


1. Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!
V smutcích i radostech mou prosbu slyš:
Ať kráčím den co den jen v tobě svoboden,
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!


2. Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým,
tvá láska jediným mým bohatstvím.
Tys přítel můj a cíl, já toužím ze všech sil
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.


3. I když mě sebevíc tíží můj kříž,
ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš.
Dej, ať tvé cesty znám, ať po nich nejdu sám
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.


4. Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád
jak ten, jenž za hříšné šel život dát:
Ať umím bratrem být a s láskou v srdci jít
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.


5. V poslední hodině, až přijde čas,
buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás!
Ať smrt se promění ve slavné vzkříšení,
blíž k tobě, Bože můj, navěky již!