Polish Hymn

Być bliżej Ciebie chcę


1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój!
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem
tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.


2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,
za Tobą życiem swym iść jako cień.
Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć,
myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.


3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok
niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.


4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas,
gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.
Być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj,
bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.


5. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz.
Po nocy krętych dróg i strasznych snów.
Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, Krew,
Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

 


Cicha noc, święta noc


Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.


Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud.


Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

 


Córko syjońska


1. Córko syjońska, wesel bardzo się,
śpiewaj pieśń radosną, o Jeruzalem!
Oto sprawiedliwy Król Twój idzie już;
Zbawca On prawdziwy, hołd Mu z serca złóż!


Ref
Córko syjońska, wesel bardzo się,
śpiewaj pieśń radosną, o Jeruzalem!


2. Synu Dawida, o hosanna Ci!
Twoja ziemska bieda zbawia świat ten zły.
O błogosławiony! Zbawiasz nas, swój lud!
Bądźże uwielbiony za ten łaski cud!


3. Na wysokościach wieczna Bogu cześć!
Tu, choć w przeciwnościach, śpieszmy ją też wznieść!
Niech pieśń nieustanna brzmi do końca dni
i wieczne: hosanna, Zbawco, królu Ci!

 


Co za przyjaciela mamy w Jezusie


Co za przyjaciela mamy w Jezusie, wszystkie nasze grzechy i smutki ponieść!
Co za zaszczyt nieść, wszystko do Boga w modlitwie!
O jaki spokój często przepada, o czym nie trzeba bólu nosimy,
Wszystko dlatego, że nie posiadają, wszystko do Boga w modlitwie.


Czy mamy prób i pokus? Czy kłopoty gdziekolwiek?
Nigdy nie powinniśmy się zniechęcać; zgłosić się do Pana w modlitwie.
Możemy znaleźć przyjaciela, który tak wiernie akcję wyniesie wszystkie nasze smutki?
Jezus zna każdą naszą słabość; zgłosić się do Pana w modlitwie.


Czy jesteśmy słabi i obciążeni, cumbered przy obciążeniu opieki?
Precious Zbawiciela, wciąż naszym schronieniem; zgłosić się do Pana w modlitwie.
Czy twoi przyjaciele gardzić, opuszczę cię? Weź go do Pana w modlitwie!
W jego ramionach weźmie i chroni cię, znajdziesz tam pocieszenie.