Czechoslovak Gospel Song

Já se vzdávám


Jsem tu, sám před Tebou poklekám
Vše odkládám, vše odkládám
Blízko být, Ježíši víc Tě mít,
Tebe chci víc, Tebe chci víc Já se vzdávám


Chorus
Já se vzdávám, já se vzdávám
Touužím Tě více znát, Toužím Tě více znát


Láskou svou přijď zavlažit duši mou
žíznivý jsem, žíznivý jsem
otvírám náruč a touhu mám
slyšet Tvůj hlas, slyšet Tvůj hlas


Bridge
Tobě svůj dech dám, ve mně dýchej sám
jen cestou Tvou, jen cestou Tvou, chci jít
Mocí bouře přijď, duši pouta vzít
jen cestou Tvou, jen cestou Tvou, chci jít

 


Jak Úžasný Bůh


V slávě nádherný, Král je důstojný,
Ať jásá celá zem, jásá celá zem.


V záři přebývá, tma se ukrývá
A noc mění se v den, noc mění se v den.


Chorus
Jak úžasný Bůh, zpívej se mnou,
úžasný Bůh, ať každý ví,
jak úžasný je náš Bůh.


Král je odvěký, čas mu náleží,
Je počátek i cíl, počátek i cíl.


Ve třech svatý Bůh, Otec, Syn a Duch,
Hle, beránek je Král, Lev z Judy, mocný Pán.


Brigde
Nad jmény jméno zní,
hodné chválení
v mém srdci zní:
jak úžasný Bůh.

 


Ježíš nejkrásnější ze všech jmen


Ježíš,nejkrásnější ze všech jmen,
Ježíš slyší hlas můj každý den,
ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá,
ó Ježíš krásné jméno má.


Ježíš,chválu vzdává srdce mé,
Ježíš,stále stejný,včera,dnes.
Ó Ježíš,zemřel též za hříchy mé,
ó Ježíš,nejkrásnější z jmen.


Ježíš přijde brzy jako Král,
Ježíš přines lásku na zem k nám.
Ó Ježíš,jemu chválu zazpívám,
ó Ježíš,krásné jméno má.

 


Tvoje jméno vyznávám


Tvoje jméno vyznávám,
rád Ti zpívám svoji chválu,
jsem tak vděčný, že Tě znám,
jsem tak vděčný za Tvou spásu.


Refrain:
Přišel jsi k nám z nebes, ukázat směr,
dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl.
Z kříže byls do hrobu dán,
třetí den jsi z mrtvých vstal,
Tvoje jméno vyznávám.