Dutch Hymn J-P

Jezus alles geef ik over


Jezus, alles geef ik over
Heel mijn leven wil ik kwijt
Dag aan dag wil ik U volgen
Van U houden voor altijd


Ref
Alles leg ik neer
Aan Uw voeten, Heer
U alleen bent mijn Verlosser
Alles geef ik, Heer


Jezus, alles geef ik over
Ik buig nederig voor U
Aardse vreugde laat ik achter
Jezus, help mij, help mij nu


Jezus, alles geef ik over
Vul mijn hart en maak mij rein
Schenk uw Geest en laat mij merken
Dat U ook van mij wilt zijn


Jezus, alles geef ik over
Ja, uw kracht stroomt door mij heen
Wat een vreugde, wat een redding
Alle lof voor U alleen.

 


Jezus heeft alles betaald


Ik hoor de Redder zeggen;
uw kracht is gering,
kind van zwakte, waak en bid.
Vind in Mij al uw noden.


Ref
Jezus heeft alles betaald,
Hem ben ik alles verschuldigd.
De zonde liet een karmozijnrode vlek na,
maar Hij waste het witter dan sneeuw.


Heere, ik ontdek dat werkelijk
Uw Kracht en U alleen,
kwam en de melaatse plekken veranderde
en het hart van steen deed versmelten.


Niets goeds bezit ik.
Maar door Uw genade
zal ik mijn kleding wit wassen.
In het Bloed van Golgotha’s Lam.


En als ik voor de troon zal staan,
dan kan in hem volledig bestaan.
Jezus stierf om mijn ziel te redden.
Mijn lippen zullen steeds herhalen;

 


Jezus houdt van jou


Jezus houdt van jou en mi j,
Dat vertelt de Bijbel mij;
Kleintjes allen zijn van Hem;
Zij zijn zwak, maar Hij is sterk.


Refrein:
Ja, Jezus houdt van mij!
Ja, Jezus houdt van mij!
Ja, Jezus houdt van mij!
De Bijbel zegt het zo.

or


Jezus houdt van mij! En dat is waar
Want dat vertelt de Bijbel mij zonneklaar.
De kleine kinderen behoren aan de Heer;
Hij is sterk, al zijn zij broos en teer.


Refrein:
Ja, Jezus houdt van mij!
Ja, Jezus houdt van mij!
Ja, Jezus houdt van mij!
Dat is wat de Bijbel tegen mij zei.


Jezus houdt van mij! Hier in het heden
zoals Hij van anderen hield in het verleden,
toen Hij zei: “Laat de kinderen tot Mij komen”;
en hen liefdevol in Zijn armen had genomen.


Jezus houdt ook vandaag van mij,
Hij loopt altijd naast me, zij aan zij,
Als een vriend, zo wil Hij geven:
licht en liefde aan allen die leven.


Jezus houdt van mij! Hij die stierf,
Die glorie in hemel en aarde verwierf.
Hij zal al mijn zonden doen verdwijnen
en mij binnen laten als de Zijne.


Jezus houdt van mij! Altijd aan mijn zijde,
en altijd hier om mij te leiden;
U hebt gebloed en U gaf Uw leven,
ik zal U daarom mijn leven geven.


Jezus houdt van mij! Hij heelt mijn wonden,
ik ben zwak, maar Hij reinigt mij van mijn zonden,
zodat ik vrij kan zijn op weg naar Zijn huis,
omdat Hij voor mij stierf, aan het kruis.