Hungary Gospel Song

Átadom magam


Itt vagyok újra, térden állva:
Hogy mindenemet Neked adjam át.
Találj rám és vonj közel Hozzád,
Úgy vágyom Rád, úgy vágyom Rád.
Átadom magam.


Átitat a kegyelmed, jóságod,
Uram, szomjazom, éhezem Rád.
Kitárt a karod, hallod a sírásom,
Szólj most hozzám, szólj most hozzám.


Chorus
Átadom magam, átadom magam,
Még jobban akarlak
Megismerni, Uram.(x2)


Bridge
Mint a zúgó szél, Jézus, bennem élj,
Készíts utat, készíts utat bennem!
Hatalmas viharként rázd fel a lelkem,
Készíts utat, készíts utat bennem!

 


Kell, hogy végre érezd


Kell, hogy végre érezd, mennyire szeret az Isten,
kegyelme éltet. És kell, hogy végre átéld,
ahogy a megbocsátás átformál egy népet.


Chorus
Győztes, hegyeket mozdít el Király és Szabadító – ítél és megsegít!
Megváltó, Üdvösség Szerzője,mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt!


Ha hibáztam, Te védj meg; ölelj át ha félek,
töltsd be életem; Meghajlok előtted,
szívemből követlek csak Érted élek!
(Érted élek már)


Bridge
Életünkkel mondjuk el, hogy élsz;
Hirdetjük Megváltónk dicsőségét! Jézus,

 


Kiállts az Úrhoz


Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te
Minden napon magasztalom a Te szereteted nagy voltát
Vigaszom, oltalmam, menedékem, váram
Ami vagyok, egész valóm Téged szomjaz, Téged áld


Chorus
Kiálts az Úrnak, te föld, énekelj
Adj dicsőséget a Felségesnek
Hegyek, hódoljatok, zúgj tenger
A mi Urunk nagy nevének
Éneklem hűséged és kegyelmed
Örökké szeretlek, én Istenem
Semmi sem ér fel a Te jelenléteddel.

 


Királyok Királya


1. Remény nélkül, bűnben éltünk, sötétben, elveszve,
Míg a mennyből közénk jöttél ‒ testté lett a szent Ige.
Igaz lett az ősi Írás: szűz fogant méhében;
Barmok között poros jászol lett a Király bölcsője.


Refrain:
Atya, Fiú, Szentszellem:
Háromságban egy Isten,
Ég és földnek szent Ura,
Ő a királyok Királya!


2. Hogy a bűnös embert megmentsd, vállaltad a kínhalált,
Keresztfára önként mentél, bűnünk átka szegzett át.
Még a szenvedések közt is imád értünk hangzott el,
Ez volt megváltásunk ára: Jézus, értünk haltál meg.


3. Korán reggel harmadnap megrendült a föld és ég:
Ím, a Bárány feltámadt! A sír üres! Megváltónk él!
Jöhet bárki Hozzá ma, nincs már többé akadály,
Ingyen üdvösséget ad, örök életet kínál.


4. Most már Krisztus bennünk él, hús-vér templomok vagyunk,
Lelke lángja bennünk ég, egyháza mi vagyunk.
Vére által, nevében, végre szabaddá lettem,
Jézus szeret, átformál, újat kezdett énbennem!