Vietnamese Gospel Song

Bài Ca Khải Huyền


1.Tôn ngợi Thiên Chúa chết vì nhân thế . Thật thánh khiết là Chiên Con Dâng bài ca mới lên Vua ngự ngôi thánh tại thiên cung đầy yêu thương(x2)


Điệp khúc:
Ngợi khen danh Chúa thánh thay. Là Chúa Cứu thế rất năng quyền.
Hiện có, đang còn, và cho đến mãi sau. Hòa cùng muôn dân cất tiếng ca. Chúc tán Chúa Vua muôn vua! Có Chúa, có cả mọi điều.
Con xin kính thờ phượng Cha.


2.Chúa mặc vinh hiển, dương quang Ngài soi sáng.
Chớp nhoáng từ muôn hướng tỏ bày chính Ngài.
Hỡi Chúa nguyện tôn quí, hiển vinh, oai nghi với năng quyền Ngài
thuộc Đấng duy một mình Vua Trời.


3.Dấu kỳ ơn Chúa, phép lạ do Chúa đầy khắp đất Ngài thật vinh quang.
Giê-xu kìa danh Cha lớn thay giống như suối thiêng tuôn trào
vẫn luôn nhiệm mầu và tươi đẹp.

 


Ca vang danh Chúa


Vua Jesus hằng cứu giúp
sẽ chẳng có ai như Chúa
Suốt cả cuộc đời con mong ca ngợi
công ơn yêu thương Ngài luôn vô biên
Lòng an nghỉ lời Chân Chúa
sức mới Chúa ban linh hồn con
Hết tâm con nguyện mến yêu dâng trào
Không bao giờ ngừng tôn vinh Cha


Chorus
Ca vang danh Chúa khắp trần gian chúc tôn Ngài
Dâng năng quyền với oai nghi đến Vua Jesus
Non cao phục Chúa với đại dương vang rền
lời hát khen danh Cha Thánh
Con vui mừng tôn vinh tay Chúa Đấng Sáng Tạo
Ngàn muôn muôn đời sau lòng yêu mến danh Jesus
Không chi so với hứa ngôn Chúa nơi tâm hồn con đây.

 


Chỉ Mình Jesus


1. Chỉ mình Giê-xu là nguồn cậy trông
Ánh sáng năng lực khúc ca tâm con
Ngài là trung tâm, Là nền vững chãi
Dẫu bao khô hạn bão giông không lay
Tình cao quý bấy, Thẳm sâu an bình
Sợ hãi chẳng còn, khốn nguy xa lìa
Ngài ban yên ninh, Ngài là tất cả
Vững an trên tình Chúa Giê-xu Christ


2. Một mình Giê-xu, hình người vui gánh
Vốn thân Con Trời xuống nơi nhân gian
Là quà yêu thương, và nguồn công lý
Dẫu cho bao người nhiếc khinh chẳng màng
Rồi Giê-xu chết, ở trên thập hình
Dòng huyết tuôn rơi, Chúa hy sinh mình
Để tội tôi đây, nhờ Ngài chuộc lấy
Sống bởi duy Ngài đã chết thay tôi


3. Rồi Ngài được chôn, vào hậm mộ tối
Ánh sáng nay chịu tối tăm vây quanh
Vượt mọi vinh quang, vào ngày rực rỡ
Chúa đã sống lại phá tan mọi xiềng
Và Ngài đang đứng, đắc thắng ma quyền
Sự chết thối lui, trước tôi muôn phần
Bởi vì tôi nay, thuộc Giê-xu đây
Christ mua tôi bằng huyết báu của Ngài.


Nương trên Giê-xu như tảng đá khối
Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi
Thật bao nơi kia giống như sa bồi


4. Chẳng tội xưa mang, chẳng sợ sự chết
Ấy do năng quyền Christ trong tôi nay
Từ ngày sinh ra, tận ngày chung kết
Sống duy bởi vì ý Cha ban thôi
Chẳng phải quyền thế, chẳng do con người
Chẳng có phương chi, kéo tôi xa Ngài
Rồi ngày quang lâm, Ngài gọi tôi đến
Đứng trên năng quyền Chúa tôi vinh quang