Romanian Hymn O-Z

O ce nespus fericire


O, ce nespu­să feri­ci­re,
Simțim de când L-am cunos­cut,
Pe Cel ce prin a Sa iubi­re,
Ne-a cură­țit și renăs­cut


Abține
Să cân­tăm cu bucu­rie,
Iubirea mare-a lui Isus,
De ea ori­ca­re din noi fie,
În toa­tă via­ța sa pătruns!


Ne zbu­ci­u­mam în sufe­rin­ță,
În noap­tea ce ne-ncon­ju­ra,
Dar Domnul prin a Sa voin­ță,
Ne-a dăru­it lumi­na Sa.


Și-am înțe­les toți mân­tu­i­rea,
Prin harul Celui răs­tig­nit;
Îi aștep­tăm acum veni­rea,
Să-adu­că ce ne-a pre­gă­tit.

 


O noapte sfântă binecuvântată


1. O noapte sfântă, binecuvântată
Isus în iesle umil s-a născut
În lumea de păcate frământată
Mântuitorul azi s-a coborât
Speranța-n sufletul trudit răsare
A zorilor lumini ne strălucește.
Îngenunchiat, e ceru-n sărbătoare
Mulțimi de îngeri azi îl preamăresc
Mulțimi de îngeri azi îl preamăresc.


2. Conduși de stea spre ieslea Lui săracă
Și noi ca magii adânc ne smerim
Vrem darul nostru pruncului să placă
Întreagă viață Lui o dăruim
El rege-al regilor stă într-o iesle
Simțind din plin necazul nostru greu.
Glorie Lui, El printre noi trăiește
Și chiar în iesle El e Dumnezeu
Și chiar în iesle El e Dumnezeu.


3. Ne-a arătat iubirea-i jertfitoare
Cu pace El a venit pe pământ
Nu vor fi robi nici lanțurile-amare
Nici asuprire-n al Său nume sfânt
Cântări de mulțumire să-I aducem
Slăvitu-I Nume veșnic să-l cinstim.
El este Domn, Hristos în veci e rege
Iubirea, slava Lui o preamărim
Iubirea, slava Lui o preamărim .

 


O, Betleem, oras micut


1. O, Betleem, oraş micuţ,
Cum dormi de liniştit
În timp ce mii de stele sus
Aleargă-n infinit.
La tine-n întuneric
„Lumina“ S-a născut;
O iesle-n staul doar ai dat
Celui făr’ de-nceput.


2. Pe când dormeai nepăsător,
Mesia a venit
Şi oşti cereşti slăveau în cor
Pe Cel ce ne-a iubit.
O, stele-a dimineţii,
Vestiţi venirea Sa!
Pământu-ntreg răsune-acum
Şi-n veci de slava Sa!


3. Azi, Te rugăm, cobori la noi,
Copil din Betleem,
Aruncă-afar’ orice păcat,
Pe Tine doar Te vrem!
Ne îndulceşte viaţa
În lumea de nevoi;
O, scumpe Domn Emanuel,
Acum rămâi cu noi!