Swedish Hymn K-Z

Lov, ära och pris


Lov ära och pris, Dig vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än


Refräng
Halleluja Din är äran Halleluja amen
Halleluja Din är äran Halleluja amen


Lov ära och pris dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder på korsträdets stam!


Lov ära och pris dig, vår hjälpare god
som vittnar om Jesu försonande blod!


Ja, väck oss igen, med din kärlek oss tänd,
så att var och en av oss till någon blir sänd.

 


Nu tacka Gud allt folk


Nu tacka Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting som han gör med oss allesamman.
Den Gud som tog oss upp av nåd i sitt förbund,
hans godhet följer oss ifrån vår första stund.


Den nåderike Gud, han må oss kraft förläna
Att troget och med fröjd hans goda vilja tjäna
Och Herren stor av nåd må ge vårt hjärta frid
Oss vare Herren när nu och till evig tid


Pris vare dig o Gud O Fader, Son och Ande
Högtlovad, store Gud av oss i allo lande,
Du som av evighet, treenig Gud förvisst,
Har varit, är och blir högtlovad först och sist

https://www.youtube.com/watch?v=QL7dLxIvdjo

 


O Helga Natt


O helga natt O helga stund for världen
Då Gudarnännskan till jorden steg ned
For att forsona världens brott och synder
For oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
och ljuset skimmrar över land och hav
Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet
O Helga natt Du frälsning åt oss gav
O Helga natt Du frälsning åt oss gav.


Ty frälsarn krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri Himlenöppen nu är
Uti en slav Du ser en älskad broder
Och se din ovän ska bli dig så kär
Från Himlen bragte Frälsaren oss friden
För oss han nedsteg i sin stilla grav
Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet
O Helga natt Du frälsning åt oss gav
O Helga natt Du fräsning åt oss gav.