Swedish Hymn K-Z

Klippa du som brast för mig


1.Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet, som går fram
från ditt hjärta, o Guds Lamm,
blive mig en dubbel bot
emot synd och lagens hot.


2.Med min fromma möda jag
aldrig fylla kan din lag.
Bleve jag i nit ej matt,
gräte jag båd dag och natt,
syndens fläckar stå dock kvar.
Blott i dig jag frälsning har.


3.Intet kan jag giva dig.
Till ditt kors jag sluter mig,
naken dig om kläder ber,
hjälplös upp till nåden ser.
I din livsvåg låt mig tvås,
Herre, annars jag förgås.


4.Vid vart flyktigt andedrag
och när jag skall dö en dag,
när till okänt land jag går,
när inför din dom jag står:
Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.

 


Lov, ära och pris


Lov ära och pris, Dig vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än


Refräng
Halleluja Din är äran Halleluja amen
Halleluja Din är äran Halleluja amen


Lov ära och pris dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder på korsträdets stam!


Lov ära och pris dig, vår hjälpare god
som vittnar om Jesu försonande blod!


Ja, väck oss igen, med din kärlek oss tänd,
så att var och en av oss till någon blir sänd.

 


När den evigt klara morgon gryr


1. När den evigt klara morgon gryr
med sol och helgdagsfrid
och då sabbat uti himlen ringes in,
skall ock jag med Herrens folk
igenom pärleporten vid
gå att ta den plats som utav nåd blev min.


Kör:
När Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
skall ock jag för vita tronen glad framgå.


2.Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor
uti högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen som i främlingslandet vilse for,
får då vara med och njuta himmelsk fröjd.


3. Och då glädjen brusar väldig uti sång och harpospel
och vår Konungs härlighet blir skönt förspord,
skall ock jag, fast intet i mig själv, av nåd få taga del,
dubbelt säll att höra Jesu välkomstord.