Romanian Hymn O-Z

O ce nespus fericire


O, ce nespu­să feri­ci­re,
Simțim de când L-am cunos­cut,
Pe Cel ce prin a Sa iubi­re,
Ne-a cură­țit și renăs­cut


Abține
Să cân­tăm cu bucu­rie,
Iubirea mare-a lui Isus,
De ea ori­ca­re din noi fie,
În toa­tă via­ța sa pătruns!


Ne zbu­ci­u­mam în sufe­rin­ță,
În noap­tea ce ne-ncon­ju­ra,
Dar Domnul prin a Sa voin­ță,
Ne-a dăru­it lumi­na Sa.


Și-am înțe­les toți mân­tu­i­rea,
Prin harul Celui răs­tig­nit;
Îi aștep­tăm acum veni­rea,
Să-adu­că ce ne-a pre­gă­tit.

 


O noapte sfântă binecuvântată


1. O noapte sfântă, binecuvântată
Isus în iesle umil s-a născut
În lumea de păcate frământată
Mântuitorul azi s-a coborât
Speranța-n sufletul trudit răsare
A zorilor lumini ne strălucește.
Îngenunchiat, e ceru-n sărbătoare
Mulțimi de îngeri azi îl preamăresc
Mulțimi de îngeri azi îl preamăresc.


2. Conduși de stea spre ieslea Lui săracă
Și noi ca magii adânc ne smerim
Vrem darul nostru pruncului să placă
Întreagă viață Lui o dăruim
El rege-al regilor stă într-o iesle
Simțind din plin necazul nostru greu.
Glorie Lui, El printre noi trăiește
Și chiar în iesle El e Dumnezeu
Și chiar în iesle El e Dumnezeu.


3. Ne-a arătat iubirea-i jertfitoare
Cu pace El a venit pe pământ
Nu vor fi robi nici lanțurile-amare
Nici asuprire-n al Său nume sfânt
Cântări de mulțumire să-I aducem
Slăvitu-I Nume veșnic să-l cinstim.
El este Domn, Hristos în veci e rege
Iubirea, slava Lui o preamărim
Iubirea, slava Lui o preamărim .

 


O, ce simțire îl am pe Isus


O, ce simţire, L-am pe Isus;
Asta mă face aşa voios,
Că sunt moştean al cerului `nalt,
Şi mântuire că am aflat.


Refren:
În veci cânta-voi că-s fericit;
Acum prin Isus sunt mântuit;
În veci aceasta voi cânta eu;
Laud pe Isus că e al meu.


Inima mea cu bucurie,
Cu Isus una vrea să fie,
Pacea-I în mine locuieşte,
Harul Lui mă înveseleşte.


Ce fericire, pace sfântă,
Pe braţele Lui am odihnă.
A şti, e bine, o ştiu şi eu,
Isus, Viaţa-mi este al meu.