Norwegian Hymn

Å, For Djup I Jesu Kjærleik


1. Å, for djup i Jesu kjærleik!
Utan grenser, botnlaus, fri!
Som ei mektig havsens bylgje
har han løynt mi syndetid.
Over, under, rundt omkring meg
er hans sterke kjærleiks straum,
driv meg fram imot mitt heimland,
dyre, fagre framtidsdraum


2. Å, for djup i Jesu kjærleik!
Sprei hans pris frå hav til hav:
Kor han elskar alle, alle,
frelser oss frå synd og grav,
kor han vaktar sine kjære
som han kjøpte med sitt blod,
kor han bed for veike vener,
sender kraft og trøyst og mod!


3. Å, for djup i Jesu kjærleik!
Ingen stad eg kviler så.
Som eit mektig hav av signing,
som ei hamn av fred og ro!
Å, for djup i Jesu kjærleik!
Der min himmels himmel er.
Mine lengsler stig mot trona,
mine augo Lammet ser.

 


Å, kom nå med lovsang


Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!
Kom for å se ham, kongen i en krybbe!


Chorus
Kom, tilbe ham, Guds under! Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under, vår Herre Krist!


Ja, Gud evig Gud, og lys av lys det er han.
Til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav, født før alle tider.


Så syng, englehærer, syng med salig jubel!
Å syng myriader, i himlens slott.
Ære til Gud og fred blant oss på jorden!


Ja, Herre, vi hyller deg som kom til jorden.
Barn Jesus, deg hører velsignelsen til.
Ordet ble kjød og bor i dag iblant oss.

 


Da Jesus I Hjertet Kom Inn


Hvilket underfullt verk i min sjel er blitt gjort,
ti Jesus i hjertet kom inn, Det ble lyst i min sjel,
som jo før var sø sort, ti Jesus i hjertet kom inn.


Kor: Da Jesus i hjertet kom inn, Da Jesus i hjertet kom inn.
Vellet gleden i sjelen som havsbølgen blø,
da Jesus i hjertet kom inn.


Nu mitt liv er en vandring med himmelens Gud,
ti Jesus i hjertet kom inn. Og mitt skyldbrev så stort
er nå helt slettet ut, ti Jesus i hjertet kom inn.


Jeg ble fylt med et håp som er sikkert og fast,
ti Jesus i hjertet kom inn. Han min sjel fridde ut,
syndelenkene brast, da Jesus i hjertet kom inn.


Der er lyst gjennom dødsskyggens dal nu for meg,
ti Jesus i hjertet kom inn. Himmelporten er åpnet,
Han tar meg til Seg, ti Jesus i hjertet kom inn.


Jeg går inn for å bo i mitt himmelske hjem,
ti Jesus i hjertet kom inn. Jeg går lykk’lig og salig
på vandringen frem, ti Jesus i hjertet kom inn.