Yoruba Hymn A-J

A fope f’Olorun lokan ati Lohun Wa


A fope f’Olorun lokan ati lohun wa:
Eni sohun ‘yanu, n’nu Eni taraye n yo.
Gba ta wa lomo’wo, Oun na lo n toju wa,
O si febun ife se’toju wa sibe.


Oba Onibuore, ma fi wa sile lailai,
Ayo ti ko lopin oun ‘bukun yoo je tiwa.
Pa wa mo ninu ore, to wa ‘gba ba damu,
Yo wa ninu ibi laye ati lorun.


Ka fiyin oun ope f’Olorun Baba, Omo
Ati Emi Mimo ti O ga julo lorun
Olorun kan lailai taye atorun n bo
Bee l’O wa d’isinyi, beeni y’O wa lailai.

 


Apata Ayeraye


Apata ayeraye
Se ibi isadi mi;
Je ki omi oun eje,
T’o n san lati iha Re,
Se iwosan f’ese mi,
K’o si so mi di mimo.


K’ Ise ise owo mi,
Lo le mu ofin Re se;
B’ itara mi ko l’are,
T’ omije mi n san titi;
Won ko to fun etutu,
‘Wo nikan l’o le gbala.


Ko s’ohun ti mo mu wa,
Mo ro mo agbelebu;
Mo wa, k’o d’aso bo mi,
Mo n wo o fun iranwo;
Mo wa sib’ orisun ni,
We mi, Olugbala mi.


‘Gbati emi mi ba n lo,
T’iku ba p’oju mi de,
Ti mba n lo s’aye aimo,
Ti n ri o n’ite ‘dajo;
Apata ayeraye,
Se ibi isadi mi.

 


Are mu o, okan re poruru


Are mu O, okan re poruru?
So o fun Jesu, So o fun Jesu
Ibanuje dipo ayo fun o?
So o fun Jesu nikan.


Refrain
So o fun Jesu; so o fun Jesu
Oun lore ti yoo mo
Ko tun sore
Ati’yekan bi Re
So o fun Jesu nikan


Asun-dakun omije lo nsun bi?
So o fun Jesu, so o fun Jesu,
O l’ese to farasin f’eniyan
So o fun Jesu nikan


‘Banuje teri okan re ba bi?
So o fun Jesu, so o fun Jesu
O ha nsaniyan ojo ola bi?
So o fun Jesu nikan


Ironu iku mu o damu bi?
So o fun Jesu, so o fun Jesu
Okan re nfe ijoba Jesu bi!
So o fun Jesu nikan