Hungarian Hymn

A tiéd vagyok


1. A Tied vagyok, hisz szavad mondja:
Megbocsátottam néked.
Mégis óhajom folyton megújul:
Vonj magadhoz közelebb!


Refrén:
Ó, vonj engem, Jézus, mindig közelebb
A keresztnek törzséhez!
Ó, vonj engem, Jézus, mindig közelebb
A keresztnek törzséhez!


2. Mérhetetlen az égi szeretet,
Mely a keresztről árad;
Megtérő szívvel föltekintőnek
Készen a bűnbocsánat.


3. Ó, mily édes az, ha a szív buzgón
Kegyelmedbe elmélyed,
Aztán mindenét kezedbe téve,
Híven szolgál Tenéked.


4. Szentelj fel még ma Szentlelked által
Bátor szívű hithőssé;
És amit érted kárnak ítéltem,
Az lesz nyereségemmé!

 


Angyalok a Mennyekben


Angyalok a mennyekben
Édes dalt énekelnek
A hegyek visszahangozzák
Boldogságuk himnuszát.


Chorus
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.


Örvendező pásztorok
Mért oly vidám dalotok
Mitől boldog szívetek
Az örömhír mi lehet.


Jer Betlehembe, és lásd
Ő Krisztus, a szent Király
Kinek a születését
Az angyalok hirdették.

 


Az Úr legyen áldott


Az Úr legyen áldott, Nagy dolgokat tett;
Leküldte a főldre, kit úgy szeretett
Ó lásd, Jézus érettünk halt kínhalált,
Hogy megnyissa nekünk az üdv ajtaját


Refrén
Ő az úr! Hallja ezt föld éz ég!
Ő az úr! Áldja őt minden nép!
Ó, jöjj, vár a megváltó, hü szeretet,
Jöjj, adj néki hálát: nagy dolgokat tett.


Jöjj, zengj néki vígan, Jöjj, áldd az Urat,
Mily szent őrőm az, mely az Úrban vigad.
De még fényesebb lesz az égi őrőm,
Ha Jézusnál őrvendünk majd odafőnn.

 


Az Úr Vezet


1. Az Úr vezet: áldott tudat!
Melyből égi öröm árad.
Bármit tegyek, bárhol legyek,
Mindig Isten keze vezet!


Kar:
Tudom, vezet, tudom, vezet,
Kezében tartja kezemet.
Hű követőd, ó, hadd legyek,
Hisz’ Te tartod a kezemet.


2. Bár néha sok baj vesz körül,
Vagy szívem Édennek örül,
Csendes vizen—hullámhegyen,
Átvezet Ő a tengeren!


3. Kezedbe teszem kezemet,
Balga önfejűségemet,
Elégedetten veszem át,
Mit Isten keze nékem ád.


4. Ha éltem itt bevégezem,
S enyém Veled a győzelem,
Jordántól meg nem rettenek,
Oda is Istennel megyek!