Dutch Hymn A-I

Blaas de bazuin


Jubel het uit, de Heer is hier.
Ontvang het Koningskind.
Als Redder van de aarde
Geeft Hij het leven waardig.
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel, Dus hemel en aarde, zingt .


Blaas de bazuin, de loftrompet
en richt hoog op uw hoofd.
De toekomst staat in deze ster,
nu is de vrede niet meer ver.
De dag die God belooft,
de dag die God belooft.
Hosanna, de dag die God belooft.


Blaas de bazuin en sla de trom
en roep: Victoria!
Geen leven is nu zonder zin.
Gegeven is: een nieuw begin.
O, zing halleluja.
O, zing halleluja.
Hosanna, o zing, halleluja.

 Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!


k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!


Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt.
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf waar uw eer?
Meer dan overwinnaar blijf ik in den Heer!


Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

 1. dankt nu allen God met blijde feestgezangen!
Van Hem is ‘t heug’lijk lot, het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaan.


2. Hij, d’eeuwig rijke God, wil ons reeds in dit leven
zijn vreed’ en heilgenot, als aan zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest vermeerd’ren licht en kracht,
en ons uit alle nood verlossen door zijn macht.


3. Lof, eer en prijs zij God door aller scheps’len tongen,
op zijne hemeltroon aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon, die met de Heil’ge Geest,
Drie-enig God, steeds blijft, en immer is geweest!