Filipino Hymn A-N


Akong makita si Kristo, nga akong Manluluwas,
Nga nagabawi kanako, tungod sa kamatayon


Koro:
Akong makita si Kristo, Sa langitnong poluyan,
Sa mahimayaong nawong, sa ako nga Ginoo.


Dinhi ning kalibutana, ang kangitngit nagsanta,
Sa pag-ila sa himay, sa akong Manluluwas.


Pagkadaku sa kalipay, Sa langitnong puloyan;
Way kasakit, way kaguol , Sala ni kamatayon.


Kon moanhi na si Kristo, nga atong Manunubos,
Unya kita koronahan, sa kinabuhing dayon .


Ako’y lumalapit sa Iyo


1.Ako’y lumalapit sa Iyo,
Pag-asa’y dugong binubo,
At nang ako’y tinawag Mo,
Manliligtas, heto ako!


2.Ako sa Iyo’y lumalapit,
Di na maghintay malinis;
’Pagkat sapat ang Iyong dugo,
Manliligtas, heto ako!


3.Ako’y lumalapit sa Iyo
Bagama’t maraming gulo;
Takot sa lo’b at labas ko,
Manliligtas, heto ako!


4.Ako’y lumalapit sa Iyo
Dukha, aba’t bulag ako;
Kailangan ko’y nasa Iyo,
Manliligtas, heto ako!


5.Ako’y lumalapit sa Iyo,
Anuman ako’y tanggap Mo;
Pinatawad, nilinis Mo,
Manliligtas, heto ako!


6.Ako’y sa Iyo lumalapit
Sa di batid na pag-ibig;
Hadlang lubos inalis Mo,
Manliligtas, heto ako!

 


Ako’y ilapit sa krus


I.Ako’y ilapit sa krus,
Mapagpalang Hesus;
May mahalagang bukal,
Doo’y umaagos.


Koro:
Do’n sa krus, do’n sa krus,
Aking l’walhati Ka,
Hanggang kaluluwa’y
Makapagpahinga.


II.Ang pag-ibig at habag,
Sa krus nasumpungan;
Ang Tala sa Umaga,
Doon ay makinang.


III.Ang mga tagpo sa krus,
Sa ‘ki’y ipakita;
Ako ay tulungan Mo
Na lumakad t’wina.


IV.Do’n sa kalapit na krus
Ako’y maghihintay,
Hanggang aking sapitin
Ang kabilang pampang